Home

Caritas Netwerk biedt op een creatieve wijze begeleiding en hulpverlening aan gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen.

Vanuit onze (christelijke) mensvisie geloven we dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder mens is het waard om in te investeren. Zeker als het gaat om mensen die extra hulp goed kunnen gebruiken.

Ieder mens staat altijd in verbinding met zijn omgeving. Als het leven even of voor langere tijd niet lekker loopt, is het belangrijk om te ontdekken hoe je omgeving van invloed is op jou en en hoe jij van invloed bent op je omgeving. Waardoor wordt het probleem in stand gehouden, maar nog belangrijker; wat is er nodig om de weg eruit te vinden.

Wij kijken graag naar de krachten in iemand of iemands omgeving. Belangrijk is om problemen te erkennen, een plek te geven, te onderzoeken, vaak ook naar wat er dieper ten grondslag aan ligt. Daarnaast is het juist ook belangrijk om vanuit kansen en mogelijkheden te kijken naar de situatie.Graag zetten wij mensen in hun kracht om zo tot ontwikkeling te komen te groeien naar balans.

Onze manier van werken is betrokken, persoonlijk, direct en dichtbij.

Wij zijn gecertificeerd en staan geregistreerd bij:
LVSC (supervisie en leersupervisie)
NVAGT (gestalt therapie)
CBRKO (onderwijs)
RBCZ (therapie)
EAGT (therapie)
NVVS (speltherapie)
Rots & Water (Basis, ASS en Advanced trainer)
Defendokai (zelfverdedigingsinstructeur)

Advertenties