Supervisie

Supervisie als begeleidingsvorm voor professionals. Het is een persoonlijke begeleidingsvorm van leren, waarin jij als professional centraal staat. De supervisant ontwikkelt zicht op de invloed van zijn/ haar persoon op de uitvoering van het werk, in het contact met collega’s en in het contact met cliënten. Daarbij wordt de supervisant begeleidt door de supervisor tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Supervisie is geschikt voor werkers in een mensgericht beroep die;

  • kritisch naar hun functioneren willen kijken
  • zich verder willen bekwamen in hun beroep, door meer zicht te krijgen op persoonlijk functioneren.
  • die vastlopen in de uitvoering van hun werk en dat willen veranderen.
  • voor een nieuwe uitdaging in hun werk staan.
  • meer zicht willen verwerven in hun denken, voelen, willen en handelen in de uitoefening van hun beroep.
  • hierdoor inzicht te krijgen in hun werkgedrag en bereidt zijn te experimenteren met een vernieuwende/andere houding in het werk.

Werkwijze
Supervisie bestaat uit een reeks van 10 tot 15 bijeenkomsten, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Een individuele bijeenkomst duurt één uur. Het supervisietraject bestaat uit een start, een midden en een einde. Tijdens dit traject is in de derde zitting een klikmoment, waarin gekeken wordt of de supervisor en supervisant aansluiten op elkaar. Iedere bijeenkomst wordt een actuele werksituatie op methodische wijze besproken. Hierin wordt gekeken naar het persoonlijke leerproces van de supervisant. Vooraf aan de zitting wordt deze werksituatie aangeleverd, samen met een reflectieverslag over het geleerde in de vorige bijeenkomst. In supervisie ontdekt u welke invloeden er spelen op uw werkhouding. Uw denken en voelen, met betrekking tot uw handelen, zal centraal staan. U krijgt inzicht op uw handelen door te onderzoeken vanuit welke normen, waarden, motieven, overtuigingen, kwaliteiten u handelt. De supervisant zal zowel zijn/ haar valkuilen (eerder) herkennen en hier bewust mee omgaan als zijn/haar kwaliteiten nog beter in te zetten in zijn/haar werk.

 

Advertenties