Coaching

Coaching is een andere vorm van begeleiding vergeleken met therapie. Bij coaching werken we aan vooraf geplande concrete doelen, waar jij verbetering in wilt zien. Deze trajecten kunnen heel kort zijn, maar ook juist verspreid over langere tijd plaatsvinden.

Een coachingstraject kan zowel voor privé situaties geschikt zijn, als voor werk- of schoolsituaties.

Bij coaching maken we gebruik van verschillende methodieken, die we ons eigen hebben gemaakt door onze verschillende opleidingen en werkervaringen.

 

Advertenties